Migrering til Oracle Cloud
Trin-for-trin vejledning

Hvordan du kan migrere dine arbejdsprocesser til Oracle Cloud på en rettidig, omkostningseffektiv og velfungerende måde.

Cloud er ved at blive bredt accepteret og ledelsen stiller krav om at tænke Cloud ind i IT strategien. Både små og store virksomheder har indset, at fordelene ved en cloud-infrastruktur langt overstiger fordelene ved en lokal løsning. Når det gælder migreringsprocessen til skyen, hænger tingene dog stadig i luften.

Hvordan virker det?

Hvad skal man overveje?

Hvad er nødvendigt?

Vi vil besvare disse spørgsmål for dig.

I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kan migrere dine arbejdsprocesser til Oracle Cloud på en rettidig, omkostningseffektiv og velfungerende måde.

Løft din virksomhed helt op i skyen

Før vi dykker ned i migreringsprocessen gennemgår vi endnu en gang fordelene ved skyen og kigger på, hvor stærkt det er gået med at komme i skyen i løbet af det seneste års tid.

Resultaterne fra Oracles seneste Pulse Survey med 1.600 erfarne it-medarbejdere viser, at IaaS fortsat leverer effektivitet – samt en mængde andre fordele. Virksom- hederne ser i stigende grad skyen som ikke bare en måde at opnå fleksibilitet og vækst gennem innovation, men også som en kilde til reelle konkurrencefordele.

Her er de fem vigtigste fordele der blev fastslået i Pulse-undersøgelsen:

 1. Bliv mere konkurrencedygtig
 2. Frigør tid, så du kan skabe ny værdi
 3. Stimulerer innovationskulturen
 4. Forbedrer sikkerheden
 5. Sørger for at migreringen til skyen bliver lettere end forventet

I takt med at flere og flere it-medarbejdere opdager fordelene ved skyen, bliver cloud-migreringsprocessen et lige så varmt emne. Så hvad er nøglen til en succesfuld migreringsproces til skyen? Det er planlægning og forberedelse.

33 procent af virksomhederne i Oracles Pulse-undersøgelse følte, at de kunne have draget fordel af ekstern ekspertise med IaaS-migreringer.

Planlægning af din migreringsproces til Oracle Cloud

At flytte til skyen er på mange måder sammenligneligt med at flytte til et nyt datacenter. Det er noget, som mange it-organisationer har prøvet før. Men det er også anderledes, fordi skyen er mere end bare infrastruktur. Det er også nye processer, nye kompetencer og nye muligheder. For at sikre en smidig overgang kan det ofte betale sig at investere kræfter i en omhyggelig plan- lægning. Organisationerne skal overveje alle muligheder – både gode og dårlige. De mest almindelige problemer ved migrering til skyen omfatter uventede omkostninger, samkøringsproblemer, huller i sikkerheden og uforudset omprogrammering af applikationer. Disse problemer kan medføre uventede hindringer, forårsage markante forsinkelser og ende med at koste dig meget mere, end du oprindeligt havde planlagt.

Oracles seneste Pulse-undersøgelse viser, at en bemærkelsesværdigt stor andel (33 procent) af virksomhederne følte, at de kunne have draget fordel af ekstern ekspertise med IaaS-migreringer. Da de blev spurgt, hvad de ville have gjort anderledes, hvis de skulle starte forfra med deres IaaS-opsætning i dag, var virksomhederne enige om, at de ville ”arbejde sammen med eksterne rådgivere, så de bedre kunne forstå teknologien.”

På grund af uventede udfordringer i migreringsprocessen vælger mange virksomheder at arbejde sammen med en cloud-migreringspartner som f.eks. Basecare.

Din trin-for-trin vejledning til cloud-migrering

Denne tjekliste til en cloud-migreringsstrategi kan inddeles i fem hovedafsnit:
 • Evaluering: Foretag en vurdering af dit nuværende miljø.

 • Forberedelse: Planlæg migreringsprocessen.

 • Udførelse: Migrér applikationer og data.

 • Konfiguration: Gennemfør automatiserede tests.

 • Validering: Overvåg performance.

Foretag en vurdering af dit nuværende miljø

Før du begynder på planlægningsprocessen, er du nødt til at vurdere din eksisterende it-infrastruktur, de applikationer du anvender samt ressourcer og omkostninger. Det vil gøre det lettere for dig at træffe beslutninger, når processen med at flytte til skyen er i gang.

 • Analysér eksisterende hardware-arkitektur.
 • Identificér repræsentative arbejdsprocesser i produktionsmiljøet og mål CPU-belastningen hen over en afgrænset periode.
 • Evaluér nuværende CPU-kapacitet, diskkapacitet, samt netværkstrafik.
 • Analysér applikationsarkitektur og -integrationspunkter og estimer fremtidig kapacitetsbehov og arkitektur.
 • Identificér den nuværende og fremtidige licensmodel.

Planlæg migreringsprocessen

It-migreringer er komplekse, og der er risiko for fejl. Men med den rigtige cloud- leverandør, der kan hjælpe dig med at navigere, er migreringsprocessen på vej til at blive en succes lige fra starten. Når du arbejder sammen med en cloud-partner i en tidlig fase af planlægningen, vil du være klar til en smidig migrering.

 • Definér en forretningscase der driver skiftet til Oracle Cloud. For eksempel kan finansiering af ny hardware, frigørelse af ressourcer i it eller virksomhedens behov for at forbedre skalérbarhed, sikkerhed, globalisering eller robusthed.
 • Foretag en vurdering af de nuværende kompetencer samt vedligeholdelses- og driftsprocedurer.
 • Planlæg migreringsfaser og inddrag interessenter.

Migrér applikationer og data

Når en robust migreringsplan er på plads, bør selve migreringen foregå uden dramatik. Hvis du har forberedt dig grundigt under det tætte samarbejde med din cloud-partner, bør dit team være klædt på til at håndtere uventede situationer. Hvis du har en betroet cloud-partner, der bistår dig gennem hele migreringen, vil det hjælpe dig med at undgå almindelige faldgruber og forhindringer.

 • Opret et testmiljø i skyen.
 • Eksportér testdata fra det nuværende system.
 • Afprøv repræsentative workloads i Oracle Cloud og estimer fremtidige omkostninger og benefits.
 • Definér nye vedligeholdelses- og driftsprocedurer.

Gennemfør automatiserede tests

Når alle dine data og applikationer er migreret, er det tid at sikre, at alt kører som det skal. Den letteste måde at opnå dette er at arbejde sammen med din cloud-partner, så der etableres en automatiseret teststrategi der kan kontrollere, at alle delene er på plads, og at data og applikationer kommunikerer korrekt.

 • Gennemgå de forskellige foruddefinerede testscenarier.
 • Bedøm ydeevnen og brug eksemplerne i Oracle Cloud.
 • Når test miljøet er stabiliseret, bør dette provisioneres til et produktionsmiljø.
 • Migrér data og applikationer til produktionsmiljøet i skyen.

Overvåg og vedligehold platformen kontinuerligt

Når du har gennemført dine tests, skal du kontinuerligt overvåge ydeevnen, så du kan verificere at alle applikationsdele præsterer som forventet. På denne måde kan du identificere og hurtigt udbedre hvis der opstår problemer med applikationen.

 • Konfigurér overvågningsservicen, så den proaktivt identificerer ændringer i performance og kapacitet.
 • Udarbejd scripts og procedurer så ny kapacitet, standby løsning eller andre af de muligheder Oracle Cloud byder på hurtigt kan udnyttes.
 • Opstil en årsplan for proaktiv optimering af vedligeholdelse og omkostninger.

Opsummering

Flere og flere organisationer går over til cloud-serviceydelser og begynder at migrere deres applikationer til et mere fleksibelt miljø. Men alt for ofte bliver urealistiske forventninger og mangel på viden en kilde til frustration over migreringen. Den bedste måde at undgå migreringsskræk er at arbejde sammen med en migrerings- partner der kan evaluere de mål din organisation har opstillet, besvare praktiske spørgsmål og sikre at din overgang til skyen bliver problemfri.

Klar til skyen?

Basecare A/S sørger for at din cloud-migreringsproces bliver en succes.

Basecare A/S har været en stabil og effektiv leverandør af Oracle-miljøer til nordiske kunder i de seneste 10 år. Vi har siden lanceringen af Oracle Cloud uddannet vores specialister, og vi har hjulpet adskillige kunder med at opnå fordele ved Oracle Cloud.

Kontakt os og aftal et møde, hvor vi kan drøfte, hvilke fordele du kan have ved at flytte arbejdsprocesser til Oracle Cloud.

Kontakt
close slider