Basecare LicensTjek
Få styr på jeres brug af Oracle produkter, og opnå overensstemmelse mellem anvendelse og licenser

Basecare LicensTjek

Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke Oracle produkter og optioner I gennem tiderne har fået installeret. Med et Basecare LicensTjek får I overblik og en grundig gennemgang samt teknisk analyse af jeres installation og
licensanvendelse.

Når vi er færdige med gennemgangen, har I et klart svar på, om der er overensstemmelse mellem jeres brug af licenser og de kontrakter, I har på tidspunktet for tjekket. Desuden udpeger vi potentialet for konsolidering og anden effektivisering.

Basecare er en uafhængig Oracle partner og via vores samarbejde med større software asset management partnere i Danmark, kan vi sikre, at jeres evt. nye licenskøb sker gennem eksisterende aftaler.

Jeres resultater af et Basecare LicensTjek:

  • Korrekt licensering og efterlevelse af jeres aftaler med Oracle
    – så I undgår ubehagelige overraskelser på licensbudgettet og fjerner risikoen for retslige konsekvenser ved manglende licenser
  • Optimering af jeres samlede licenspakke
    – så I kan effektivisere og herved evt. opnå besparelser

Sådan kommer du i gang med
Basecare LicensTjek

Første skridt er forberedelse

Vi aftaler scope for jeres Workzone LicensTjek, og I tildeler herefter jeres Basecare konsulent de nødvendige godkendelser og adgange

Så analyserer vi

Vi konfigurerer Basecare Discover™ LicensTjek og afvikler et antal scripts, så der er to uafhængige kilder til analysen. Som grundlag for analysen leverer I en oversigt over jeres databaser, Oracle kontrakter og aktive CSI numre samt en specifikation af underliggende hardware og virtualiseringsteknologi.

Og I får dokumentation og anbefalinger

Vi afrapporterer analysen til jer ved et møde. I modtager samtidig dokumentation for gab mellem indgåede kontrakter og jeres faktiske brug af Oracle produkter og licenser. Desuden får I anbefalinger til at optimere installation og kontrakter.

Vælg mellem engangstjek og permanent overvågning

I kan nøjes med at købe et engangstjek eller bestille permanent licensovervågning med Basecare DiscoverTM LicensTjek, som identificerer jeres ændrede licensbehov løbende. Basecare kan endvidere implementere de anbefalede ændringer for jer.

Kontakt
close slider