Er i klar til
Oracle Cloud?

Gå i skyen med Oracle Cloud – og bliv fleksibel, skalérbar og kosteffektiv

Virksomheder over en bred kam oplever i disse år behov for, at deres IT løsninger kan skaleres både op og ned, og at omkostningerne er tilsvarende fleksible. Mange virksomheder står derfor over for store beslutninger i forhold til, om de skal opgradere deres eksisterende løsninger eller skal rykke deres database til Cloud.

Ved at omlægge til Oracle Cloud opnås en fleksibel og skalérbar løsning, der ovenikøbet er kosteffektiv i forhold til brug af et normalt datacenter. Og vælger I Basecare som partner i overgangen til Cloud, kommer I sikkert i havn og undgår at skulle investere yderligere i interne Oracle specialister. Vi tilbyder hjælp til såvel Proof of Concept (PoC) som til selve migreringen og Managed Services.

I kan vælge at kombinere Oracle Cloud med Basecare Discover, som er en cloudbaseret overvågningsløsning. Herved får I den fulde pakke af database og Java applikationer leveret som en Managed Services løsning og kan frigøre egne
driftsressourcer til at udvikle og implementere nye forretningsløsninger.

Med Basecare som samarbejdspartner opnår I disse fordele:

 • Uafhængig rådgivning fra erfarne konsulenter
 • I kommer hurtigt i gang og er på Cloud inden for få uger eller dage
 • I kan vælge det omfang af rådgivning og services, I har behov for
 • Mulighed for at integrere til andre systemer
 • Mulighed for abonnementsbaseret løsning, så I kender omkostningerne

Sådan kommer du i gang med
Basecare Oracle HealthTjek

PoC

Basecare leverer

 • Måling og fortolkning af kapacitetsudnyttelse på eksisterende miljø
 • Opsætning af Oracle Cloud testmiljø og etablering af VPN forbindelse
 • Fastlæggelse af migreringsplan
 • Budget og arkitektur for Oracle Cloud

I leverer

 • Betaling af Oracle Pay As You Go
 • Ressourcer til VPN opsætning

Cloud
Migrering

Basecare leverer

 • Tuning af Oracle Cloud miljø
 • Migrering af database til Oracle Cloud
 • Etablering af backup/recovery proces
 • Klargøring til drift 
Performance og omkostningsvalidering

I leverer

 • Funktionstest af applikation/database
 • Betaling af Oracle Pay As You Go
 • Import/eksport af data samt opsætning af tredjepartsintegrationer

Managed
Services

Basecare leverer

 • Idriftsættelse og dokumentation
 • Etablering af BCD Managed Services
 • 
Løbende overvågning og vedligehold af 
Cloud database
 • 24/7 beredskab
 • Månedlig service- og omkostningsrapport

I leverer

 • Oracle Universal Credit kontrakt via Basecare
 • 
BCD abonnementsaftale
 • Godkendelse af produktionsmiljø

Bliv Inspireret af andre

Gamingvirksomhed 
ønskede hurtig skalering

En virksomhed i gamingindustrien havde længe haft en traditionel IT-drifts-leverandør til at varetage driften af sin forretningskritiske spilapplikation. Der var imidlertid opstået behov for at kunne skalere hurtigt i virksomhedens produktionsmiljø. Man indså derfor, at et et nyt setup var påkrævet.

Virksomheden besad ikke nogen interne Oracle kompetencer. Derfor valgte man Basecare som strategisk og uafhængig rådgiver og fik herved den helt rette løsning. Det blev til en kombination af Oracle Cloud med Basecare Managed Services – en løsning, der i dag er implementeret og opfylder alle virksomhedens behov: skalerbarhed, kosteffektivitet og agilitet.

Finansvirksomhed 
fik behov for at kryptere

En virksomhed i finanssektoren fik i en risikoanalyse om GDPR identificeret et behov for at kryptere kundedatabasen. Det gjorde det nødvendigt at opdatere virksomhedens Oracle installation. Med kun én medarbejder, der havde Oracle kompetencer, valgte man Basecare som rådgiver og samarbejdspartner.

Hvis løsningen skulle fortsætte Onpremise, ville opdatering til nye licenser kræve store investeringer. Derfor faldt valget på den mere kosteffektive Oracle Cloud løsning, som Basecare hjalp med at etablere. Da man ikke havde inhouse ressourcer til drift og vedligehold, valgte virksomheden Basecare Managed Services til at sikre en høj stabilitet og sikkerhed i den daglige drift.

Softwareudvikler ville tilbyde nye services – hurtigt

En softwareudvikler ønskede at tilbyde sin løsning som en service til sine kunder – frem for at kunderne selv skulle varetage driften. Virksomheden udvikler løsninger til at håndtere komplekse websites for offentlige organisationer og havde behov for at kunne levere hurtigere og give mulighed for kosteffektiv skalering.

Softwareudvikleren havde sine egne Oracle udviklere, men havde hverken erfaring med Oracle Cloud, tilstrækkelige ressourcer eller et 24/7 beredskab. Virksomheden valgte derfor Basecare som strategisk samarbejdspartner til både at bistå med at flytte Oracle databasen over i Oracle Cloud og til at vedligeholde den. Ændringen betyder, at virksomheden nu kan implementere nye services til kunderne i løbet af ganske få dage.

Jeres Oracle specialist
– både til det planlagte og det akutte behov

I behøver ikke at have specialister internt på alle fronter. Med Basecare som samarbejdspartner får I adgang til et stærkt team af erfarne Oracle specialister med spidskompetence inden for alle Oracles teknologiplatforme.

Vi hjælper jer både med daglig overvågning og vedligeholdelsesopgaver. Vi er klar med akut hjælp, hvis I oplever nedbrud, datatab eller svigtende performance, der kræver hurtig aktion og udbedring for at få systemerne tilbage i stabil drift.

Ud over abonnementsløsninger og akut hjælp kan I hos Basecare købe rådgivning om blandt andet arkitektur, installation, opgradering, migrering til Cloud, optimering af licensering eller en generel analyse af platformens sundhedstilstand.

Basecare blev etableret i 2005 med fokus på Oracle baserede løsninger og er i dag Oracle Gold Partner. Vi servicerer både private og offentlige virksomheder og står også klar til at hjælpe jer.

Kontakt os på 
tlf. +45 70 27 05 52

Kontakt
close slider