Bliv inspireret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er en arbejdsgiverforening for danske banker, forsikringsselskaber, kreditinstitutter, pensionsselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor. Foreningen arbejder for at beskytte ansættelsesforholdene for sine medlemmer og andre virksomheder i den finansielle sektor, hvis medlemmer tæller ca. 65.000 medarbejdere.

Behov for at skulle tilpasse hele sin Oracle-database
Finanssektorens Arbejdsgiverforening stod overfor at skulle tilpasse hele sin Oracle-database til de nye GDPR persondatabestemmelser. Derfor ønskede foreningen af få gennemført en komplet risikovurdering af sine IT-systemer.

Oracle teknologier

  • Oracle Cloud (PaaS)
  • Oracle Database Standard Edition version
  • Oracle Cloud backup

Fordele

  • Opgradering af databasen i henhold til GDPR
  • Hurtigere responstid og bedre brugeroplevelse for de involverede medarbejdere
  • Reduktion af foreningens eksisterende driftsomkostninger for Oracle systemet

Oracle Cloud gav integreret kryptering
Baseret på de nye retningslinjer i GDPR lod Finanssektorens Arbejdsgiverforening Basecare, understøttet af en underleverandør, foretage en omfattende gennemgang af virksomhedens risikoprofil for de personlige data, der er lagret i foreningens forskellige IT-systemer.

På baggrund af gennemgangen valgte Finanssektorens Arbejdsgiverforening at investere i en Oracle Cloud løsning selvom deres on-premise-setup var dækket ind under Advanced Encryption og faktisk opfyldte betingelserne for GDPR.

Ved at vælge en Oracle Cloud løsning fik man nemlig en række flere fordele. Som samarbejdspartner hjalp Basecare med at etablere løsningen. Løsningen inkluderede udover en lille økonomisk besparelse, at man fik en væsentlig mere fleksibel it-løsning til Oracle databasen, hvilket gav en bedre mulighed for at skrue op og ned efter behov, samt sørge for at der både spares tid og penge på at drifte en server i eget miljø. Ydermere afhjælper Oracle Cloud løsningen en række tekniske problemer i forhold til at være GDPR complient.

Da man ikke havde inhouse ressourcer til drift og vedligehold, valgte Finanssektorens Arbejdsgiverforening samtidig også at etablere en Basecare Managed Services aftale. Igennem denne aftale sørger Basecare for at systemerne er opdateret og hele tiden er i it-teknisk compliance med GDPR.

Jonas Holm Bundgaard
Jonas Holm BundgaardIT- og webansvarlig hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening